กดติดตาม/Follow us >>> Facebook Fanpage : ASTRA Communication Service
  หากไม่พบ Firmware ที่ต้องการ สามารถส่ง email สอบถามได้ที่ tech@astra.co.th
  Any version please contact : tech@astra.co.th
  Comtrend
: Comtrend CT-5611T : CT-5611T-B011-306TMG-T02_R01
  Dslam
: Titan Dslam UMAP 2110 : Firmware และวิธีการupgrade Dslam Titan
  Firmware Standard Version
: AP403N-R2_V5.07.51 : Firmware AP403N-R2 Version 5.07.51
: AP403N-R2_V5.07.49 : Firmware AP403N-R2 Version 5.07.49
: BiPAC 5400W R2 (Fixed vulnerability) : 2.12.172.0(G04.BZ.4)3.20.29.0
: AI-AP400N : แก้ไขอาการเปลี่ยน IP Address ไม่ได้ค่ะ
: BiPAC 5210SRC : 2.12.7.0(UE2.C3)3.12.17.0
: BiPAC 5200GRD : 2.12.13.0(RUE2.D3T)3.12.17.0
: BiPAC 7402R2 : 5.60C Annex A
: BiPAC 5200GR4 : 2.11.91.0(RE2.C29)3.11.11.52
: BiPAC 5200G : 2.11.38.0(RE0.C29)3.10.5.0
: BiPAC 5102 : 2.7.0.23(UE0B1C)3.3.2.5
: BiPAC5200 : 2.10.5.0(UE0.C2C)3.6.0.0
: BiPAC 7100G : BiPAC 7100G
: BiPAC 5102S : BiPAC 5102S
: BiPAC 711C2 : BiPAC 711C2
: BiPAC7000 : BiPAC 7000
: BiPAC 7001 : BiPAC 7001
: BiPAC 5200S/SR2 : 2.10.5.0(UE0.C2C)3.6.0.0
  Firmware Maxnet&3bb Version
: BiPAC 5200GRD : 2.12.6.0(RE2.C3)3.12.9.0
: BiPAC 5210S : 2.11.62.2(UE0.C2D)3.10.16.0
: BiPAC 5200GR4 : 2.11.82.0(RE2.C29)3.11.11.52
: BiPAC 5102S : 2.7.0.23(UE0.B1C)3.3.2.5
: BiPAC 5210SRC : 2.11.89.0(UE2.C3)3.11.13.1
: BiPAC7000 : BiPAC 7000
  Firmware TOT Version
: BiPAC 5400W R2 (Fixed vulnerability) : 2.12.162.0(G04.BZ.4)3.20.29.0
: BiPAC 5400W (Fixed vulnerability) : 2.12.162.0(E03.YZ.3)3.14.0.163
: BiPAC 5400W Hacker Protection : TOT_5400W_AnnexM_2.12.58.32(E33.YZ.3)3.12.8.201_Hacker Protection
: BiPAC 5210SRC Hacker Protection : TOT_5210SRC_AnnexM_2.12.58.34(L33.ZZ.3)3.12.17.0_Hacker Protection
: BiPAC 5210S : 2.11.45.5(UE0 C2C)3.10.13.0
: BiPAC 5200GRD : 2.12.12.0(RE2.C3)3.12.16.0_TOT
: BiPAC 5200SGRA : 2.11.77.0(RE0.C29)3.11.11.6
: BiPAC 5210S RC : 2.12.12.0(UE2.C3)3.12.17.0
: BiPAC 5200S : 2.11.45.5(UE0.C2C)3.10.13.0
: BiPAC 5200 : 2.11.45.5(UE0.C2C)3.10.13.0
: BiPAC 5200GR4 : 2.12.12.0(RE2.C2)3.12.2.0
: BiPAC7000 : BiPAC 7000
  Document
: ตั้งค่าATA172Plus : การตั้งค่า ATA172Plus[Voice&Fax]
: AP403N-R2_Trouble Shooting : คู่มือการแก้ไขปัญหา AIR POWER รุ่น AP403N-R2
: คู่มือการตั้งค่า 3G Router NR3220 : วิธีการตั้งค่า 3G Router NR3220
: คู่มือVKOM รุ่น 303USB_TOT3G : วิธีการเชื่อมต่อ 303USB_TOT3G
: คู่มือการตั้งค่า air power รุ่น AP400N : คู่มือการตั้งค่า air power รุ่น AP400N
: คู่มือ ROUTER BiPAC 7800N : คู่มือ Billion ROUTER BiPAC 7800N.pdf
: คอนฟิก BiPAC 5400W เป็น Access Point ต่อกับ UBIQUITI : วิธีการคอนฟิก BiPAC 5400W เพื่อใช้งานเป็น Access Point ร่วมกับ UBIQUITI _Wi-Net
: วิธีตั้งค่า 5400W เพื่อใช้งาน IPTV : วิธีการตั้งค่า BiPAC 5400W เพื่อใช้งาน TOT IPTV
: วิธีตั้งค่า 5200GRD เพื่อใช้งาน IPTV : ขั้นตอนการตั้งค่าเร้าเตอร์เพื่อใช้งาน IPTV ของ TOT
: คู่มือการใช้งาน BiPAC5200GRD : คู่มือการใช้งาน BiPAC5200GRD สำหรับ 3BB
: การตั้งค่าwin7 32 bit กับ SSL VPN : วิธีการตั้งค่า window 7 32bit กับ SSL VPN
: วิธีการคอนฟิกค่า DSL – VPN : วิธีการคอนฟิกค่า DSL – VPN ของ TOT กับ Billion Serise 5
: วิธีการเซ็ต Port triggering : สำหรับใช้งานในร้านเกมส์ออนไลน์ ให้เล่นเกมส์ในวงLANเดียวกันได้
: การเซ็ตกล้องวงจรปิด : Config BIPAC Series 5 with CCTV
: วิธีการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ : วิธีและขั้นตอนการ upgrade firmware
: Forward Port (Eng) : Forward Port BiPAC5102 Series (E)
: Forward Port (Thai) : Forward Port BiPAC5102 Series (T)
  Driver
: BiPAC 5210S/SRC USB Driver : Windows 7 64 Bits
: BiPAC 5210S/SRC USB Driver : Windows 7 32 Bits
: BiPAC 5210S/SRC USB Driver : WindowsXP,Window2000
: BiPAC 5210S/SCR USB Driver : Windows98,Window ME
: BiPAC 5210S/SRC USB Driver : Windows Vista