News Detail

บริษัทแอสตราฯ จัดฝึกอบรมอุปกรณ์ ZTE ให้กับลูกค้า บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ภูมิภาคที่ 3


นอกเหนือจากการขายและบริการหลังการขายที่ดีแล้ว เรายังมุ่งเน้นให้ความรู้เรื่องการใช้งานอุปกรณ์แก่กลุ่มลูกค้า ด้วยการจัดคอร์สฝึกอบรมให้แก่ลูกค้า โดยมีทั้งการสอนภาคทฤษฎีให้ทราบถึงข้อมูลและฟังก์ชั่นของอุปกรณ์ และมีทั้งการสอนภาคปฏิบัติ เพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เมื่อจบทั้งสองส่วนแล้ว เรายังมีบททดสอบให้ทำ เพื่อตอกย้ำความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น