News Detail

HP ตกลงซื้อ Aruba Networks ด้วยจำนวนเงินประมาณ 2.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯHP ตกลงซื้อ Aruba Networks ด้วยจำนวนเงินประมาณ 2.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯหรือประมาณ 8 หมื่นล้านบาท การซื้อ Aruba ของ HP ครั้งนี้เป็นการเสริมกำลังโซลูชันด้านระบบเครือข่ายไร้สายครั้งใหญ่ของ HP ซึ่งตอบรับกับความต้องการในปัจจุบันที่หลายบริษัทยินยอมให้พนักงานใช้อุปกรณ์ส่วนตัวในการเข้าถึงระบบเครือข่ายไร้สาย (BYOD) ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกบริหารโดย Dominic Orr กรรมการผู้จัดการของ Aruba Networks HP ตกลงซื้อ Aruba Networks ด้วยราคาหุ้นละ $24.67 ซึ่งสูงกว่าราคาหุ้นของ Aruba Networks ตอนปิดตลาดในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ก่อนวันที่สำนักข่าว Bloomberg จะรายงานเรื่องการเตรียมเข้าซื้อกิจการถึง 34.4% หุ้นของ Aruba Networks ราคาตกลง 1.45% เหลือ $24.44 ในช่วงเช้าของวันจันทร์แต่ยังถือว่าเพิ่มขึ้นสูงถึง 40% ตั้งแต่ Bloomberg ออกข่าวมาในขณะที่หุ้นของ HP เพิ่มขึ้นน้อยกว่า 1% คือคิดเป็น $34.88 การซื้อขายครั้งนี้คาดว่าจะเสร็จเรียบร้อยภายในครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2015 ของ HP

ที่มา: http://www.reuters.com/article/2015/03/02/us-aruba-networks-m-a-hp-idUSKBN0LY1FI20150302